ik hoorde dees dagen Madlot


LUISTEREN

De Strontmoolen

* Ik ging op ene morgen

Twee koningskinderen

 

 


BESTELLEN
Maak per cd € 10,00 en € 2,50 verzendkosten over.
- Rekening NL73INGB0003503607
- t.n.v. L.A.P. Lotz 
- te Wageningen
- o.v.v. "Ik hoorde dees dagen" én adres waar de cd heen gestuurd kan worden.

CD MET EEN KEUZE UIT DE ‘OUDE EN NIEUWE HOLLANTSE BOERENLIETIES EN CONTREDANSEN’

Madlot "Ik hoorde dees dagen"

‘Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlieties en Contredansen’ bestaat uit een verzameling van 13 bundels met elk pakweg 80 melodieën. Deze bundels werden tussen 1700 en 1716 gepubliceerd door Estienne Roger, toentertijd één van de belangrijkste Amsterdamse muziekuitgevers.Vanaf 1708 kreeg Roger een belangrijke concurrent in Pieter Mortier. Deze verzorgde goedkope uitgaven van hetzelfde repertoire, waaronder de eerste vijf, aangevulde en verbeterde, deeltjes van de ‘Boerenlieties’. Toen Mortier in 1711 overleed werd zijn fonds opgekocht door Roger, die vanaf dat moment dus zowel zijn eigen als Mortier’s versie van de bundels uitgaf.

1000 melodieën
De ‘Boerenlieties’ bevatten in totaal ongeveer 1000 melodieën. Allemaal instrumentale stukjes, waaronder uiteraard veel dansmuziek, maar ook liedjes. Dat onderscheid is overigens kunstmatig, omdat vooral in de 17e eeuw maar ook later talloze liederen op danswijzen werden gezongen. De liedteksten worden in de bundels echter niet vermeld.

In 1972 verscheen bij uitgeverij Frits Knuf een integrale facsimile uitgave van alle bewaard gebleven deeltjes, onder redactie van Marie Veldhuyzen. Zij onderscheidt in de genoteerde melodieën de volgende categorieën:
• Nederlandse en buitenlandse volksmelodieën
• Marsen en dansen
• Plaatselijke namen van personen en zaken
• Typen, personen en dansen enz. uit toneelvoorstellingen, circus, enz.
• Overige titels
Voor de groep Madlot was die ordening geen leidraad bij het samenstellen van de CD. De keuze is betrekkelijk willekeurig, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren. En het is gelukt om bij een aantal melodieën de bijbehorende tekst te achterhalen. Op die manier kon een afwisselend programma worden samengesteld, dat toch ook een aardig beeld geeft van het repertoire dat in de 17e en 18e eeuw in de Noordelijke Nederlanden werd gespeeld en gezongen. Madlot probeert niet zo getrouw mogelijk weer te geven hóe er in die tijd werd gespeeld - al zullen fluiten en viool toen zeker zijn gebruikt en was de doedelzak nog een gangbaar instrument - maar geeft van alle nummers een eigen(tijdse) interpretatie..
Alle melodieën uit de ‘Boerenlieties’ komen uit de editie van Roger, tenzij anders aangegeven.

Alle gebruikte teksten komen uit 17e en 18e eeuwse liedboeken, zoals weergegeven in de volgende verzamelingen:
• Fl. van Duyse: Het Oude Nederlandse Lied, ’s Gravenhage/Antwerpen 1903-1908
• Jop Pollmann en Piet Tiggers: Nederlands Volkslied, uitgeverij De Toorts (16e druk, 1966)
• Nederlandsch Volkliederenboek, tweede bundel, uitgave Maatschappij tot Nut van ’t algemeen, 1918
• Max Prick van Wely en Chris Rabé: Roem van Amsterdam, uitgeverij De Toorts, 1982
• Max Prick van Wely en Chris Rabé: Haarlemse liedjes en versjes, uitgeverij De Toorts, 1981
• Onder de Groene Linde deel 2, publicatie van het P.J. Meertensinstituut, uitgeverij Uniepers, 1989

CD: IK HOORDE DEES DAGEN