ik hoorde dees dagen Madlot


TO LISTEN

De Strontmoolen

* Twee koningskinderen


 


ORDER
Please contact us if you like to order this cd.

CD WITH A SELECTION FROM THE  ‘OUDE EN NIEUWE HOLLANTSE BOERENLIETIES EN CONTREDANSEN’

Madlot "Ik hoorde dees dagen"

The tunes on this CD are from ‘Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlieties en Contredansen. This collection consists of about 1000 numbered tunes that were published in Amsterdam between 1700 and 1716. Most of the instruments we play were used in the 18th century. Madlot howeven does not try tot mimic the way these songs and tunes were played in former times. Rather we play these in our own way and hope that you enjoy dancing to them and find them of value to listen to.

The "Boerenlieties" consist about 1000 melodies. All instrumental pieces, with dancing music and songs. The words are not published in the book. We found them in other sources, such as:

• Fl. van Duyse: Het Oude Nederlandse Lied, ’s Gravenhage/Antwerpen 1903-1908
• Jop Pollmann en Piet Tiggers: Nederlands Volkslied, uitgeverij De Toorts (16e druk, 1966)
• Nederlandsch Volkliederenboek, tweede bundel, uitgave Maatschappij tot Nut van ’t algemeen, 1918
• Max Prick van Wely en Chris Rabé: Roem van Amsterdam, uitgeverij De Toorts, 1982
• Max Prick van Wely en Chris Rabé: Haarlemse liedjes en versjes, uitgeverij De Toorts, 1981
• Onder de Groene Linde deel 2, publicatie van het P.J. Meertensinstituut, uitgeverij Uniepers, 1989

CD: Ik hoorde dees dagen