LUISTEREN

*Maria die zoude

*O herders laat uw
bokken en schapen

 


BESTELLEN
Maak per cd € 15,00 en € 2,50 verzendkosten over.
- Rekening NL73INGB0003503607
- t.n.v. L.A.P. Lotz 
- te Wageningen
- o.v.v. "Ons is geboren" én adres waar de cd heen gestuurd kan worden.

CD MET MUZIEK VAN ADVENT TOT DRIEKONINGEN

Madlot "Ons is Geboren"

Madlot wil liederen en dansnummers uit de Lage Landen op een eigentijdse wijze vertolken, en zo iets van volkscultuur en traditie levend houden. De advent- kerst- en nieuwjaarsliederen op deze cd maken onmiskenbaar deel uit van de Nederlandse volkscultuur.

De bekende en mooie verhalen over die feestelijke dagen komen niet allemaal uit de bijbel: van de vier offici�le evangelisten vertellen slechts Mattheus en Lucas de kerstgeschiedens. De herders verschijnen alleen in de versie van Lucas, en alleen Mattheus vertelt over de Driekoningen. Voor een groot deel berusten de kerstverhalen op volksoverlevering.
Langs deze weg zijn ze terechtgekomen op schilderijen, in gedichten en in liedjes. Deze liedjes passen in een traditie van samen zingen en muziek maken, van wafelkoeken bakken (tegenwoordig vervangen door oliebollen) en van het, al dan niet voorzien van rommelpotten, langs de deuren gaan met bedelliedjes.
Madlot heeft niet gekozen voor het overbekende repertoire, maar verzamelde wat pareltjes uit bronnen, daterend van de 15e tot de 18e eeuw, aangevuld met mondeling overgeleverd materiaal, gevonden bij het Meertensinstituut of uit eigen collectie.

Onze bronnen:
• P. Groen: Oude en nieuwe Groninger liederen; 1930
• Jaap Kunst: Het levende lied van Nederland; 1938
• K.C. Peeters: Het volksche kerstlied in Vlaanderen; 1942
• Veurman & Bax: Liederen en dansen uit West Friesland; 1944
• Dr. J.J. Mak (melodieen verzorgd door Dr. E. Bruning O.F.M): Middeleeuwse Kerstliederen; 1948
• Fl. van Duyse: Het oude Nederlandsche lied; 1903 (facsimile herdruk 1965)
• Oude en nieuwe Hollantse boerenlieties en contredansen, ("Boerenlieties") ca 1700 - 1716 (facsimile heruitgave door F. Knuf, 1972)
• De Nieuwe Hollandsche Schouburgh, ca 1770
• CD-boek van Collegium de Dunis: Nu zijt wellekome; 2002
• Marita Kruijswijk en Marian Nesse: Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen; 2004
• Fur Maagdhalene Dakkest uit 1716 (heruitgave door Cor van Sliedregt, 2008)
• Nederlandse Liederenbank  van het Meertensinstituut
• Eigen optekening

 

Bij elk lied vindt u uitgebreide bronvermelding & achtergrondinformatie.

 

 

CD: ONS IS GEBOREN